U bent hier

LIFE programma

Laatste revisiedatum 04 dec '15
Afdrukken

Wat houdt deze maatregel in

LIFE (l'Instrument Financier pour L'Environnement) vierde in 2014 zijn 25-jarig bestaan. Het is een Europees financieringsprogramma. De algemene doelstelling bestaat erin bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het Europese milieu en klimaatbeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Unie.

Voor de programmaperiode 2014-2020 bedraagt het LIFE budget € 3,455 miljard . De focus in het programma zijn de traditionele projecten. Daarnaast kunnen organisaties geïntegreerde projecten indienen. Deze dienen milieu- of klimaatstrategieën of -beleidsplannen te implementeren op een grote schaal. In een geïntegreerd project dienen ook complementaire acties worden uitgevoerd, door andere fondsen gesteund, bij voorkeur Europese fondsen, maar ook nationale of private fondsen zijn mogelijk.

LIFE creëert bovendien twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

Het LIFE programma focust op de prioriteiten die werden vastgelegd in het Zevende Milieu-Actieprogramma (7MAP, dat loopt van 2013 tot 2020) zoals natuurlijk kapitaal en hulpbronnenefficiëntie.

Wat komt in aanmerking

Het LIFE programma is verdeeld in twee subprogramma’s:
Het subprogramma ‘Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen” heeft drie prioritaire gebieden:

  1. Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
  2. Natuur en biodiversiteit
  3. Milieubeleid en -bestuur en informatie

Pilootprojecten en demonstratieprojecten onder dit deel dienen aan te sluiten bij de prioritaire thema’s zoals die zijn ontwikkeld in het Meerjarenwerkprogramma.

Het subprogramma Klimaatactie heeft drie prioritaire gebieden:

  1. Mitigatie van de klimaatverandering;
  2. Aanpassing aan de klimaatverandering;
  3. Klimaatgovernance en informatie

Naast piloot- en demonstratieprojecten kunnen onder dit subprogramma ook projecten met beste praktijken worden ingediend. Deze dienen allen aan te sluiten bij de prioriteiten die worden aangeduid in de jaarlijkse projectoproep voor klimaatprojecten.

Omvang steun

Zowel voor de traditionele projecten als voor de geïntegreerde projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 60% voor de periode 2014-2017. Voor de traditionele projecten zal de Europese bijdrage vanaf 2018 komen op 55%. Minstens 55% van het budget voor de subsidies van projecten, zal gaan naar projecten ter ondersteuning van de natuur en de biodiversiteit.
De Commissie zal er bovendien op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten zal toegewezen worden aan transnationale projecten. Het LIFE programma wordt beheerd door de Europese Commissie en uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME).

Aanvraagprocedure

Belgische ondernemers moeten traditionele projecten indienen via het ECAS portaal e-tool.

Contact informatie

Meer informatie kan u terugvinden op http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

De aankondiging van de projectoproepen met hun vermoedelijke startdatum kan u raadplegen op http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

Voor meer informatie voor "Natuur en biodiversiteit" kunt u terecht bij mevrouw Els Martens van  het Agentschap Natuur & Bos: els.martens@lne.vlaanderen.be

FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Victor Hortaplein
40
1060
Brussel
T
02 254 96 88
Stefanie
Hugelier
stefanie.hugelier@environment.belgium.be
T
02 524 96 88