U bent hier

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Laatste revisiedatum 28 jul '15
Afdrukken

Wat houdt deze maatregel in

De doelgroepvermindering is een forfaitaire vermindering van de op het loon van de werknemer verschuldigde socialezekerheidsbijdragen waarvan de werkgever kan genieten voor bepaalde specifieke doelgroepen van werknemers tijdens het kwartaal van de aanwerving en een aantal kwartalen die erop volgen. Werkgevers die bereid zijn de arbeidsduur te verminderen met minstens één uur per week kunnen voor de voltijdse werknemers bepaalde verminderingen van de werkgeversbijdragen genieten.

Omvang steun

Werkgevers die bereid zijn de arbeidsduur te verminderen met minstens één uur per week kunnen voor de voltijdse werknemers die volgende forfaitaire vermindering genieten:

Arbeidsduurvermindering

Bedrag van vermindering

Periode van vermindering

37 uur per week of minder

€ 400

tijdens 8 kwartalen

36 uur per week of minder

€ 400

tijdens 12 kwartalen

35 uur per week of minder

€ 400

tijdens 16 kwartalen

Vierdagenweek

€400

tijdens 4 kwartalen

Tegelijk arbeidsduurvermindering en overstap naar vierdagenweek

 

€ 1.000

tijdens de overlappende kwartalen

€ 400

tijdens de resterende kwartalen

 

Aanvraagprocedure

Om van deze voordelen te kunnen genieten moet de werkgever in de driemaandelijkse RSZ-aangiften naast de juiste identiteit van de werknemer en de loon- en arbeidstijdgegevens eveneens de correcte verminderingscode, het verminderingsbedrag en de eventuele begindatum vermelden.

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.

RSZ
Victor Hortaplein
11
1060
Brussel
T
02 509 31 11
F
02 509 30 19
webmaster@rsz.fgov.be