U bent hier

Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten

Laatste revisiedatum 02 jun '15
Afdrukken

Wat houdt deze maatregel in

Vanaf aanslagjaar 2008 kan 80% van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belasting.

Twee categorie├źn van inkomsten uit octrooien komen in aanmerking voor vrijstelling:

  • Vergoedingen voor licenties;
  • Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goederen of diensten van de vennootschap.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen van deze vrijstelling gebruik maken. Het bestaan van een onderzoekscentrum in België of in het buitenland is vereist, uitgezonderd voor kleine ondernemingen.

Kleine ondernemingen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en voorlaatst afgesloten boekjaar een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet (excl. btw): € 7.300.000;
  • balanstotaal: € 3.650.000.

Vzw’s komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

Aanvraagprocedure

De vennootschap kan de octrooiaftrek (80% van de octrooi-inkomsten) aftrekken van de belastbare basis. Deze octrooiaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek en voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek.

De vennootschap moet de octrooiaftrek rechtvaardigen in een opgave die bij de aangifte moet worden gevoegd. Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het bedrag van de octrooi-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de “Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken”.

Contact informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

FOD Financi├źn
Contactcenter
Koning Albert II-laan
33 bus 25
1030
Brussel
T
02 572 57 57